Diecéze litoměřická Zpět na výpis

Osoby zde ustanovené
R.D. ICLic. Mgr. Pavel ANDRŠ
Funkce: zástupce litoměřické diecéze ve správním výboru Českého katolického biblického díla
Mgr. Martin BARUS
Funkce: pověřenec pro ochranu osobních údajů
MUDr. Viera GUTOVÁ
Funkce: člen kolegia k šetření důvodnosti nařčení
Prelát J.M. can. Mgr. Jiří HLADÍK O.Cr.
Funkce: člen liturgické komise
Mgr. Ing. Michael KOUDELKA
Funkce: člen Rady ČBK pro ekumenismus
JUDr. Jakub KŘÍŽ, Ph.D.
Funkce: člen kolegia k šetření důvodnosti nařčení
R.D. Tomáš KUBA
Funkce: diecézní duchovní rádce skautu
R.D. Ing. Pavel MORÁVEK
Funkce: člen kolegia k šetření důvodnosti nařčení
Jakub MYŠIČKA
Funkce: koordinátor ochrany osobních údajů
P. Mgr. Ing. Ladislav NÁDVORNÍK SDB
Funkce: kaplan pro pastoraci Romů v litoměřické diecézi
R.D. ThLic. Marcin SAJ
Funkce: člen Rady ČBK pro zdravotnictví, koordinátor nemocničních kaplanů v diecézi
R.D. Mgr. Kamil ŠKODA
Funkce: člen Rady ČBK pro pastoraci povolání
Mgr. Václav VANĚK
Funkce: jáhenská služba