Raná
Okres: Louny
Seznam farností zasahujících na území obce
Raná u Loun
Kontakt: tel.: +420 415 783 183 úřední hodiny: pondělí až pátek 8:00-15:00, e-mail: farnost.rana@dltm.cz
Části obce: Hrádek, Raná