J.M. can. Mgr. Grzegorz CZERNY Zpět na výpis

Kontakty osoby
Adresa: Masarykovo nám. 38/2, Litvínov, 436 01
Kontakt: tel.: +420 476 753 388, mobil: +420 725 194 215, e-mail: g.czerny@seznam.cz; grzegorz.czerny@gmail.com
Místa ustanovení
Katedrální kapitula
Funkce: čestný kanovník
Od: 12. 2. 2011
Litvínov
Funkce: děkan
Od: 1. 10. 2015
Do: 30. 9. 2020
Horní Jiřetín
Funkce: administrátor exc. in spiritualibus
Od: 15. 9. 2006
Vikariát krušnohorský
Funkce: okrskový vikář
Od: 1. 7. 2015
Do: 30. 6. 2020
Přehled funkcí, které osoba zastává
Horní Jiřetín
Funkce: administrátor exc. in spiritualibus
Katedrální kapitula
Funkce: čestný kanovník
Vikariát krušnohorský
Funkce: okrskový vikář
Litvínov
Funkce: děkan