J.M. can. Mgr. Miroslav ŠIMÁČEK Zpět na výpis

Kontakty osoby
Adresa: Bílinská 110/3, Ústí nad Labem, 400 01
Kontakt: tel.: +420 475 209 303, mobil: +420 602 268 275, e-mail: simacek.mr@gmail.com
Místa ustanovení
Katedrální kapitula
Funkce: čestný kanovník
Od: 12. 2. 2011
Ústí nad Labem
Funkce: arciděkan
Od: 1. 7. 2017
Do: 30. 6. 2022
Čermná
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Chlumec
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Krásný Les (u Ústí nad Labem)
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Libouchec
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Nakléřov
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Petrovice
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Skorotice
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Tisá
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Velké Chvojno
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Žežice
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 7. 2002
Přehled funkcí, které osoba zastává
Čermná
Funkce: administrátor exc.
Chlumec
Funkce: administrátor exc.
Krásný Les (u Ústí nad Labem)
Funkce: administrátor exc.
Libouchec
Funkce: administrátor exc.
Nakléřov
Funkce: administrátor exc.
Petrovice
Funkce: administrátor exc.
Skorotice
Funkce: administrátor exc.
Tisá
Funkce: administrátor exc.
Velké Chvojno
Funkce: administrátor exc.
Žežice
Funkce: administrátor exc.
Katedrální kapitula
Funkce: čestný kanovník
Ústí nad Labem
Funkce: arciděkan