J.M. can. Václav VLASÁK Zpět na výpis

Kontakty osoby
Adresa: Děkanská 87, Turnov, 511 01
Kontakt: tel.: +420 481 321 179, mobil: +420 737 539 604, e-mail: farnost.turnov@dltm.cz
Místa ustanovení
Katedrální kapitula
Funkce: sídelní kanovník
Od: 12. 2. 2011
Turnov
Funkce: děkan
Od: 1. 9. 2011
Jenišovice
Funkce: administrátor exc.
Od: 1. 9. 1996
Vikariát turnovský
Funkce: okrskový vikář
Od: 1. 9. 2016
Do: 31. 8. 2021
Přehled funkcí, které osoba zastává
Jenišovice
Funkce: administrátor exc.
Katedrální kapitula
Funkce: sídelní kanovník
Turnov
Funkce: děkan
Vikariát turnovský
Funkce: okrskový vikář