Diecézní charita Litoměřice Zpět na výpis

Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01
IČ: 40229939
Kontakt: tel.: +420 416 731 452, e-mail: info@ltm.charita.cz, www: http://www.dchltm.cz
Ustanovené osoby
Mgr. Karolína WANKOVSKÁ, DiS.
Kontakt: tel: +420 739 173 222, e-mail: karolina.wankovska@ltm.charita.cz
Funkce: ředitelka, člen rady Diecézní charity Litoměřice
Mgr. Eva ČENKOVIČOVÁ
Kontakt: tel: +420 476 119 999, e-mail: cenkovicova@charita-most.cz
Funkce: člen rady Diecézní charity Litoměřice
Mons. ICLic. Mgr. Martin DAVÍDEK
Kontakt: tel: +420 416 707 521, e-mail: davidek@dltm.cz
Funkce: člen rady Diecézní charity Litoměřice
P. Mgr. Ing. Leo GALLAS, Ph.D., O.Cr.
Kontakt: tel: +420 775 507 783, e-mail: gallas@dltm.cz
Funkce: prezident, člen rady Diecézní charity Litoměřice
Bc. Štěpánka KECKOVÁ
Kontakt: tel: +420 412 582 602, e-mail: kamenice@dchltm.cz
Funkce: člen rady Diecézní charity Litoměřice