Seznam vikariátů

Vikariát českolipský
Kontakty vikáře: +420 603 327 159 rudarepka@seznam.cz
Adresa vikáře: ŘKF Cvikov, Sad 5. května 127, Cvikov, 471 54
Vikariát děčínský
Kontakty vikáře: +420 731 402 565 farnostpoustevna@volny.cz
Adresa vikáře: ŘKF Dolní Poustevna, Lobendavská 112, Dolní Poustevna, 407 82
Vikariát krušnohorský
Kontakty vikáře: +420 725 194 215 g.czerny@seznam.cz; grzegorz.czerny@gmail.com
Adresa vikáře: ŘKF - děkanství Litvínov, Masarykovo nám. 38/2, Litvínov, 436 01
Vikariát liberecký
Kontakty vikáře: +420 485 108 506 raju@seznam.cz
Adresa vikáře: ŘKF - arciděkanství Liberec, Kostelní 9/7, Liberec, 460 01
Vikariát litoměřický
Kontakty vikáře: +420 777 020 426 jw.szeliga@gmail.com
Adresa vikáře: ŘKF - děkanství u Všech Svatých Litoměřice, Mostecká 225/5, Litoměřice, 412 01
Vikariát lounský
Kontakty vikáře: +420 415 710 306 spacek.josef@tiscali.cz
Adresa vikáře: ŘKF - děkanství Žatec, Hošťálkovo náměstí 133, Žatec, 438 01
Vikariát mladoboleslavský
Kontakty vikáře: +420 315 694 428 pater.leopold@tiscali.cz
Adresa vikáře: ŘKF Nebužely, čp. 46, Nebužely, 277 34
Vikariát teplický
Kontakty vikáře: +420 731 557 612 farnost.bilina@seznam.cz
Adresa vikáře: ŘKF - arciděkanství Bílina, Na Zámku 95/2, Bílina, 418 01
Vikariát turnovský
Kontakty vikáře: +420 481 321 179 farnost.turnov@dltm.cz
Adresa vikáře: ŘKF - děkanství Turnov, Děkanská 87, Turnov, 511 01
Vikariát ústecký
Kontakty vikáře: +420 777 020 426 jw.szeliga@gmail.com
Adresa vikáře: ŘKF - děkanství u Všech Svatých Litoměřice, Mostecká 225/5, Litoměřice, 412 01