Liberec Zpět na výpis

Liberec
Vikariát: Vikariát liberecký
Sídlo: ŘKF - arciděkanství Liberec, Kostelní 9/7, Liberec, 460 01
Kontakt: tel.: +420 485 108 506, +420 777 162 234, e-mail: farnost.liberec@dltm.cz, www: http://www.arcidekanstvi-lbc.cz
IČ: 46745548
Kód: 1200
Historie: farnost již před r. 1359, od r. 1730 děkanství, od r. 1879 arciděkanství, matriky od r. 1625, nejstarší písemný doklad o lokalitě Liberec z r. 1352Zobrazit více
Ustanovení ve farnosti
R.D. Mgr. Radek JURNEČKA
Kontakt: tel: +420 485 108 506, +420 777 162 234, e-mail: raju@seznam.cz
Funkce: arciděkan
MUDr. Mgr. Pavel JURÁK
Kontakt: e-mail: pavel.jurak@tul.cz
Funkce: jáhenská služba
Mgr. Miroslav KLOZ
Kontakt: tel: +420 485 108 506, e-mail: kloz.m@seznam.cz
Funkce: jáhenská služba
Ing. Mgr. Milan RICHTER
Kontakt: tel: +420 480 024 073, e-mail: milanrichterlbc@seznam.cz
Funkce: jáhenská služba
P. Dr. Mgr. Leopold SLANINKA SJ
Kontakt: e-mail: lslaninka@gmail.com
Funkce: farní vikář
P. Václav UMLAUF, Ph.D., SJ
Kontakt: tel: +420 485 108 506, e-mail: vaclav.umlauf@gmail.com
Funkce: výpomocný duchovní
R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D.
Kontakt: e-mail: michal.podzimek@tul.cz
Funkce: kaplan pro pastoraci vysokoškoláků, inteligence a pro kulturně výchovnou činnost
Kostely a kaple ležící na území farnosti
arciděkanský kostel sv. Antonína Velikého, Liberec
Adresa: Kostelní ul., Liberec
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
Dům seniorů Liberec - Františkov
Adresa: Dům seniorů Liberec - Františkov, Domažlická 880/8, Liberec 3, 460 10
Pravidelné bohoslužby: ne
Bezbariérový přístup: ne
filiální kostel Božského Srdce Páně, Liberec
Adresa: Klášterní, Liberec
Pravidelné bohoslužby: ne
Bezbariérový přístup: ne
filiální kostel Nalezení sv. Kříže, Liberec
Adresa: nám. Malé, Liberec
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
filiální kostel Navštívení Panny Marie, Starý Harcov
Adresa: Starý Harcov
Pravidelné bohoslužby: ne
Bezbariérový přístup: ne
filiální kostel sv. Máří Magdalény, Liberec
Adresa: Liberec
Pravidelné bohoslužby: ne
Bezbariérový přístup: ne
filiální kostel sv. Vojtěcha, Ostašov
Adresa: Křižanská ul., Liberec
Pravidelné bohoslužby: ne
Bezbariérový přístup: ne
kaple Panny Marie U Obrázku, Liberec
Adresa: Liberec
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
kaple sv. Jana Nepomuckého, Janův Důl
Adresa: Janův Důl
Pravidelné bohoslužby: ne
Bezbariérový přístup: ne
zámecká kaple Panny Marie Pomocnice, Liberec
Adresa: Felberova, Liberec
Pravidelné bohoslužby: ne
Bezbariérový přístup: ne
Obce ležící na území farnosti