Cvikov
Okres: Česká Lípa
Seznam farností zasahujících na území obce
Cvikov
Kontakt: tel.: +420 603 327 159, e-mail: farnost.cvikov@dltm.cz, www: http://www.cvikov.farnost.cz
Části obce: Cvikov I, Cvikov II, Drnovec, Naděje, Trávník
Lindava
Kontakt: tel.: +420 603 327 159, e-mail: farnost.lindava@dltm.cz, www: http://cvikov.farnost.cz/
Části obce: Lindava
Sloup v Čechách
Kontakt: tel.: +420 487 728 808, +420 605 427 326, e-mail: farnost.sloup@dltm.cz, www: http://farnostnb.cz/
Části obce: Svitava