J.M. can. Mgr. Grzegorz CZERNY Zpět na výpis

Kontakty osoby
Adresa: Masarykovo nám. 38/2, Litvínov, 436 01
Kontakt: tel.: +420 725 194 215, e-mail: czerny@dltm.cz
Přehled funkcí, které osoba zastává
Horní Jiřetín
Funkce: administrátor exc. in spiritualibus
Litvínov
Funkce: děkan
Katedrální kapitula
Funkce: čestný kanovník
Vikariát krušnohorský
Funkce: okrskový vikář