J.M. can. Mgr. Miroslav ŠIMÁČEK Zpět na výpis

Kontakty osoby
Adresa: Bílinská 110/3, Ústí nad Labem, 400 01
Kontakt: tel.: +420 475 209 303, +420 602 268 275, e-mail: simacek@dltm.cz
Přehled funkcí, které osoba zastává
Čermná
Funkce: administrátor exc.
Chlumec
Funkce: administrátor exc.
Krásný Les (u Ústí nad Labem)
Funkce: administrátor exc.
Libouchec
Funkce: administrátor exc.
Nakléřov
Funkce: administrátor exc.
Petrovice
Funkce: administrátor exc.
Skorotice
Funkce: administrátor exc.
Tisá
Funkce: administrátor exc.
Velké Chvojno
Funkce: administrátor exc.
Žežice
Funkce: administrátor exc.
Ústí nad Labem
Funkce: arciděkan
Katedrální kapitula
Funkce: čestný kanovník