Dominik FAUSTUS Zpět na výpis

Kontakty osoby
Adresa: Dómské náměstí 9, Litoměřice, 412 01
Kontakt: tel.: +420 734 871 023, e-mail: faustus@dltm.cz
Přehled funkcí, které osoba zastává
Sutom
Funkce: administrátor exc. in materialibus
Biskupství litoměřické - kurie - úřad generálního vikáře
Funkce: koordinátor
Funkce: referent pro styk s veřejností