R.D. Doc. JUDr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D., JU.D. Zpět na výpis

Kontakty osoby
Kontakt: mobil: +420 603 441 358, e-mail: cerny@dltm.cz
Přehled funkcí, které osoba zastává
Litoměřice - u sv. Štěpána
Funkce: farní vikář
Diecézní soud litoměřické diecéze
Funkce: obhájce manželského svazku