J.M. can. ICLic. Mgr. Martin DAVÍDEK Zpět na výpis

Kontakty osoby
Adresa: Dómské náměstí 4, Litoměřice, 412 01
Kontakt: mobil: +420 604 744 373, e-mail: davidek@dltm.cz
Přehled funkcí, které osoba zastává
Základní škola Antonína Bratršovského
Funkce: člen rady školské právnické osoby
Gymnázium Varnsdorf
Funkce: člen rady školské právnické osoby
Diecézní charita Litoměřice
Funkce: člen rady Diecézní charity Litoměřice
Katedrální kapitula
Funkce: sídelní kanovník
Funkce: děkan kapituly